Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Jacek Scholz translations jako administrator na warunkach określonych ustawą Państwa danych osobowych informuje niniejszym, że:

1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

2. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi zapytań oraz świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz ew. Usług dodatkowych.

3. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji uzgodnionych zleceń, a także po ich zakończeniu w celach:
- rozliczeń związanych z wykonanymi usługami,
- dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze świadczeniem usług,
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

4. Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim, ani też sprzedawane.

5. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane mogą być udostępniane odpowiednim organom państwowym.

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2018 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: jacek(at)scholz.com.pl