CAT w pracy tłumacza… ;)

Cat3
Praca tłumacza jest ciężka…

Cat2

Luz, przecież do rana zdążysz…

Cat

Ale ważna jest higiena pracy, rób sobie przerwy…

Posted on kwietnia 13, 2016 at %H:%M by Jacek Scholz · Permalink
In: Brak kategorii