O mnie

Wykształcenie:

1994-1997 - Studia doktoranckie na Uniwersytecie Wiedeńskim

w ramach stypendium naukowego im. Berthy von Suttner Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki (BMWFK) Republiki Austrii.

Kierunek: filologia słowiańska, filologia germańska; doktorat z wyróżnieniem.

Temat rozprawy doktorskiej: „Theoretische und praktische Probleme der Gedichtübersetzung am Beispiel der Übertragung von Georg Trakls Gedichten ins Polnische”.

1994-1997 - Uczestnictwo w zajęciach Instytutu Kształcenia Tłumaczy w Wiedniu

Idiomatyka kontrastywna, tłumaczenia prasowe i konsekutywne.

1993-1994 - Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych UMCS

Kierunek: filologia germańska.

1989-1994 - Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

Kierunek: filologia polska.

Doświadczenie zawodowe

I. Regularna współpraca z biurami tłumaczeń oraz innymi firmami - tłumaczenia pisemne:

II. Tłumaczenia konsekutywne - negocjacje handlowe, kursy dla menedżerów, szkolenia informatyczne oraz neurolingwistyczne,  m.in. dla:

Mój życiorys zawodowy do pobrania w wersji PDF: CV Jacek Scholz PL