Słowniki

Pomoce słownikowe i źródła internetowe

Podczas pracy korzystam z różnorodnych ogólnych i specjalistycznych słowników jedno-, dwu- i wielojęzycznych, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Równolegle staram się sprawdzać problematyczne terminy techniczne i określenia w dostępnej literaturze fachowej. Jest to nieodzowny warunek zachowania określonych w danej dziedzinie standardów terminologicznych.

Ponadto posiadam własne glosariusze terminologiczne, obejmujące np. takie dziedziny jak: prawo, motoryzacja, budownictwo, ochrona środowiska, telefonia GSM, budowa maszyn, obróbka skrawaniem, telewizja satelitarna, poligrafia i wiele innych. Stanowią one wynik mojej dotychczasowej pracy, wiele z nich powstało w wyniku poszukiwani w literaturze fachowej lub też na źródłach publikowanych w Internecie. W wyniku tych poszukiwań, powstała poniższa lista słowników i pomocy internetowych, którą staram się stale uzupełniać.

Zapraszam do korzystania ze zgromadzonego przeze mnie zbioru linków do różnorodnych słowników i materiałów informacyjnych. Są one ułożone tematycznie, jako że trudno byłoby znaleźć dla nich inny sensowny klucz systematyzacji. Wszystkie odnośniki powinny być aktualne – gdyby jednak wystąpiły jakieś błędy i problemy – proszę o kontakt: jacek(at)scholz.com.pl.

Unia Europejska

Serwisy i portale dla tłumaczy

Księgarnie i antykwariaty

Oprogramowanie CAT

Słowniki skrótów

Budownictwo, prawo budowlane

Ochrona środowiska, hydrologia, geomatyka

IT, telekomunikacja, media

Technika, automatyka, energetyka

Terminologia samochodowa

Prawo, finanse, marketing

Varia